Daune Cargo

Ce procedura trebuie sa urmezi in caz de dauna la marfurile asigurate pe timpul transportului pentru Asigurarea Cargo de la Gothaer? 

1. In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul are obligatia sa ne transmita in scris descrierea detaliata a evenimentului, imediat ce a luat la cunostinta de acesta. 

Avizarea daunei se face in scris, pe adresa de e-mail avizari@gothaer.ro.

Dupa primirea avizarii, inspectorul de daune de la Gothaer va contacta asiguratul pentru a stabili impreuna modalitatea de efectuare a constatarii daunelor (data, ora, locul, documente necesare, masuri de luat imediat etc.).

In baza avizarii, inspectorul de daune de la Gothaer va deschide dosarul de dauna.

2. Constatarea daunelor

Constatarea daunelor se face de catre inspectorul de daune de la Gothaer sau alta persoana imputernicita sa efectueze aceasta constatare, datele si elementele constatate fiind consemnate in procesul-verbal de constatare a daunelor CARGO.

In vederea completarii procesului-verbal de constatare a daunelor, asiguratul trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

  • Copia politei de asigurare;
  • Documentele de transport (Aviz de insotire a marfii, Scrisoare de trasura, Scrisoare de transport, Conosament etc.);
  • Copia actului de identitate (B.I./C.I.) si a permisului/ licentei persoanei care a condus mijlocul de transport care a efectuat transportul;
  • Documentele incheiate de autoritatile competente (politie, pompieri, capitania portului etc. – dupa caz);
  • Documentul care atesta ca actele aferente transportului, inclusiv polita de asigurare au fost transmise altei persoane – daca este cazul – (avand in vedere faptul ca drepturile si obligatiile din polita de asigurare pot fi transmise prin andosare altei persoane – practica utilizata frecvent in transporturile maritime);
  • Orice alte acte si documente se considera a fi necesare instrumentarii dosarului de dauna.

In situatia in care, la momentul stabilit, nu exista posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acestea se vor putea depune la dosar dupa efectuarea constatarii.

Pentru orice detalii sau informatii suplimentare contacteaza Departamentul Daune la numarul de telefon 021.200.00.00, apasand tasta 2.