Garantie Participare la Licitatie (Bid Bond)

Garantia de Participare la Licitatie este instrumentul de garantare care este solicitat oricarui Ofertant care intentioneaza sa participe la o procedura de atribuire pentru un contract de achizitie publica.

Scopul Garantiei de Participare la Licitatie este de a proteja Autoritatea Contractanta (organizatorul licitatiei) fata de un eventual comportament necorespunzator al Ofertantului in timpul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica.

Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii de executare a garantiei de participare la licitatie in urmatoarele cazuri:

 • Ofertantul isi retrage oferta depusa in perioada de valabilitate a acesteia;
 • Ofertantul fiind desemnat castigatorul licitatiei nu reuseste sa constituie Garantia de Buna Executie;
 • Ofertantul refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei;

Ce iti oferim?

 • Solutii tailor-made;
 • flexibilitate;
 • emiterea rapida a garantiilor;
 • clauze de garantare revizuite, respectand prevederile ultimelor actualizari ale OUG 34/2006 si legislatiei in vigoare;
 • risc redus de neacceptare din partea Beneficiarului;
 • prime de asigurare competitive;
 • adaptarea clauzelor de garantare specifice in functie de cerintele documentatie de atribuire sau ale contractului de baza;
 • Consiliere juridica gratuita.

Consiliere juridica a clientului pe marginea documentatiei de atribuire/contractului in contextul legislatiei achizitiilor publice. Consilierea va privi identificarea acelor elemente care fie sunt in devafoarea clientului Gothaer, fie sunt de natura a creste expunerea la risc in sensul:

 • declararii neconforme a ofertei depuse;
 • cresterii raspunderii clientului Gothaer in executarea contractului de achizitie publica.

Afla mai multe informatii importante despre aceasta polita in documentul de informare privind produsul de asigurare (PID).

buton cere o oferta