Asigurare de raspundere civila pentru organizatorii de evenimente

Aceasta asigurare acopera raspunderea civila delictuala a asiguratului angajat in conformitate cu legea din Romania, declansata ca urmare a producerii unor evenimente asigurate decurgand din activitatea de organizare evenimente.

Prin Eveniment artistic se intelege manifestarea (concerte, spectacole, expozitii, jocuri de artificii etc.) organizata de catre Asigurat si care are loc in timpul Perioadei de asigurare, la locatia/locatiile precizate in Polita, in aer liber sau intr-un spatiu inchis special amenajat pentru acest scop (jocurile de artificii sunt acoperite numai in aer liber).

Esti acoperit pentru sumele compensatorii pe care esti obligat sa le platesti persoanelor pagubite cu titlu de prejudicii, ca urmare a producerii evenimentelor asigurate.

In plus, esti acoperit si pentru:

  • cheltuielile de judecata facute de persoana pagubita pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii tale la plata despagubirilor, daca ai fost obligat la despagubire prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
  • cheltuielile de judecata facute de tine in procesul civil, stabilite de lege ori de catre instantele de judecata, daca ai fost obligat la plata despagubirilor.

Afla mai multe informatii importante despre aceasta polita in documentul de informare privind produsul de asigurare (PID).