POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Inainte de a transmite datele tale personale catre S.C.Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. (denumita in continuare „Gothaer”), te rugam sa citesti cu atentie informatiile de mai jos:

1) Prin completarea oricarui formular care solicita date personale (dupa cum este acest termen definit in Legea nr. 677/2001, cu modificarile ulterioare), de pe oricare dintre site-urile detinute de Gothaer (www.gothaer.ro, online.gothaer.ro si garantii.gothaer.ro), sunt de acord în mod expres si neechivoc ca toate datele si informatiile personale furnizate catre Gothaer sa fie utilizate de catre aceasta in vederea contactarii mele de catre angajati/colaboratori ai Gothaer. Inteleg si sunt de acord ca, in conformitate cu legea, Gothaer este abilitata sa efectueze orice verificari, sa solicite si sa obtina informatii despre subsemnatul de la orice autoritate competenta, registru public, arhiva, baza de date electronica sau organism abilitat detinator de astfel de informatii, in scopul gestionarii riscului aferent contractului de asigurare.
2) Inteleg si sunt de acord ca Gothaer are dreptul de a refuza emiterea politei, urmare neprezentarii de catre subsemnatul a tuturor documentelor solicitate si urmare a verificarilor efectuate de catre Gothaer, in conformitate cu procedurile interne si dispozitiile legale in vigoare.
3) Totodata, imi exprim in mod expres si neechivoc acordul in vederea prelucrarii de catre Gothaer a datelor mele cu caracter personal, atat in scopul procesarii acestui formular, cat si in scopul bunei derulari a relatiei contractuale, cu transmiterea, inclusiv în scopul prelucrarii acestor date, catre terti imputerniciti de catre Gothaer sa opereze date cu caracter personal în numele sau, in vederea indeplinirii obligatilor contractuale.
4) Am luat la cunostinta ca dispun si îmi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale, dreptul de a ma adresa instantei de judecata.

S.C. Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. prelucreaza date cu caracter personal cu privire la dumneavoastra (“Date cu Caracter Personal”) in vederea indeplinirii unor operatiuni si scopuri legitime legate in principal de desfasurarea activitatii de asigurari/reasigurari si, in subsidiar, reclamă, marketing si publicitate precum si statistica in legatura cu obiectul de activitate al societatii.

Prelucrarea datelor a fost inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 4198/2007 si 4200/2007.

Datele ce urmeaza a fi colectate direct de la dvs. se refera la : nume, prenume, adresa, numar de telefon, adresa de e-mail, codul numeric personal, date din permisul de conducere, profesie, loc de munca,situatie familiala, starea de sanatate, savarsirea de infractiuni, sanctiuni contraventionale, cetatenie, sex, CI, pasaport. Informatiile vor fi colectate prin mijloace automate, cu respectarea tuturor restrictiilor de securitate si protectie impuse de lege.

Furnizarea unora din datele cu caracter personal colectate (ex: datele privind identificarea dumneavoastra) are un caracter obligatoriu, fiind impusa de legislatie, in timp ce furnizarea altora are doar un caracter facultativ (ex: locul de munca), colectarea acestora din urma fiind facuta in scopul unei mai bune administrari a contractelor. Pentru acestea din urma, va informam ca aveti dreptul sa refuzati furnizarea/prelucrarea.

Prin navigarea pe acest site, Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. va inregistra numai informatii sau date/informatii individuale oferite in mod expres si voluntar de catre dumneavoastra.

Conform conditiilor legale privind privind protectia datelor cu caracter personal, nu vom dezvalui fara autorizare prealabila nici o informatie referitoare la clientii nostri. In baza consimtamantului expres si clar exprimat de dumneavoastra si cu respectarea legislatiei in vigoare, in scopul de a raspunde solicitarilor dumneavoastra prin oferirea de noi produse/servicii, este posibil sa oferim astfel de informatii catre terti (ex: furnizori de servicii de marketing, reasiguratori si alti furnizori de servicii, ce constituie parteneri contractuali; institutii de stat sau asociatii din domeniul asigurarilor, atunci cand legislatia specifica prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre; agenti/brokeri de asigurare care au relatii profesionale si contractuale cu Gothaer Asigurari Reasigurari S.A.).

Pentru protejarea informatiilor dumneavoastra personale, Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. utilizeaza tehnologii de encriptare pentru anumite tipuri de transmisii coordonate prin acest site. Chiar daca oferim aceste tehnologii alaturi de alte masuri de protectie a informatiilor confidentiale si asiguram securitatea corespunzatoare, nu garantam ca informatiile transmise prin Internet sunt securizate, sau ca aceste transmisii nu vor fi intarziate, intrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori, din motive care exced controlului exercitat de catre Gothaer Asigurari Reasigurari S.A.

Partenerii contractuali ai societatii (printre care si societatile de reasigurare din strainatate- U.E si Zona Economica Europeana) vor avea de asemenea acces la aceste informatii in vederea realizarii scopului prezentat mai sus. Este posibil ca, in anumite circumstante, sa fie nevoie sa divulgam datele dvs. catre anumite autoritati legale si de reglementare (inclusiv autoritatile fiscale), catre contabilii, auditorii, avocatii sau alti asemenea consilieri externi ai companiei, sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de sisteme IT, organizatiile financiare etc.).

Vom putea divulga aceste date ori de cate ori legea o impune, sau in situatia in care acest demers este necesar pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevazute de lege in favoarea noastra, pentru a actiona in justitie contra oricarei activitati ilegale, sau pentru a proteja sanatatea oricarei persoane.

Societatea noastra va putea colecta si stoca aceste informatii in forme diverse (ex., in forma scrisa, electronica, etc.). Acestea vor fi stocate pe intreaga perioada de desfasurare a activitatii societatii. Am implementat anumite masuri de securitate pentru a asigura confidentialitatea informatiilor din baza noastra de date, in conformitate cu standardele minime de securitate impuse de legislatia relevanta.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa in atentia companiei, la urmatoarea adresa: Bucuresti, Str. Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 6A, Corp A2, sector 1 sau la fax 021.2000098, e-mail office@gothaer.ro

Prin acceptarea prezentului formular de consimtamant confirmati faptul ca ati fost informat cu privire la Politica de prelucrare a Datele cu Caracter Personal referitoare la dumneavoastra, care urmeaza sa fie stocate, prelucrate si utilizate, si ca sunteti de acord ca aceste date cu caracter personal (inclusiv CNP) sa fie prelucrate si utilizate in limitele astfel specificate, pe durata de desfasurare a activitatii societatii.

CONSIMTAMANT

Accept prezentul formular pentru a indica faptul ca:

(i) am citit si am inteles in totalitate cele de mai sus, si:
(ii) consimt la prelucrarea si utilizarea Datelor mele cu Caracter Personal, in conformitate cu cele indicate in prezentul formular.